Produkty
Výrobcovia

Fostex

Spoločnosť Fostex je divízia japonského výrobcu Foster Electric Co., Ltd., jeho korene zasahujú až do roku 1949 a sú spojené s výrobou reproduktorov. Samotná divízia Foxtex s centrálou v hlavnom meste Tokyo, bolo založená v roku 1973 s cieľom vyberať najlepšie reproduktory z produkcie Foster Electric a distribuovať ich priamo k zákazníkom a dílerom na japonskom trhu. V roku 1981 sa Fostex zameral na novú oblasť viacstopého záznamu a výsledkom bol 8stopový kotúčový rekordér A-8, pracujúci s ¼" páskou.

V roku 1983 sa objavuje prvý naozaj prenosný batériový 4stopový rekordér X-15 a v tom istom roku prichádza na trh 16stopový B-16, ponúkajúci aj redukciu šumu Dolby C.

Výrazným dátumom je potom rok 2002, kedy sú predstavené prvé prototypy prístrojov vybavené NetCIRA rozhraním, ktoré reflektujú technológiu EtherSound, teda prenos 64 kanálov vysoko kvalitného digitálneho audia pomocou bežných sieťových (ethernetových) switchov a káblu CAT5. Aktuálny sortiment spoločnosti Fostex sa opiera predovšetkým o digitálnu nahrávaciu viacstopovú techniku pre domáce, štúdiové a filmové použitie.

web: www.fostexinternational.com/
PREDAJ/INFO 0903 382 794
Produkty
Výrobcovia
PRO SOUND s.r.o.
Sklárska 170/7
914 41 Nemšová

0903 382 794