Produkty
Výrobcovia

Reklamačný poriadok

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare sa, prosím, zoznámte s nasledujúcimi podmienkami a postupom reklamácie, následne sa skontaktujte s našim reklamačným oddelením. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová a všetky náklady na prepravu tovaru do servisu (pre reklamácie v záručnej dobe) sú v réžii zákazníka a náklady na spätné odoslanie vybavenej reklamácie v réžii VRM Computers prevádzkovateľa PROAUDIO.sk.

Záručné podmienky

Ku každému zakúpenému tovaru od spoločnosti VRM Computers (ďalej len predávajúci) sa prikladá faktúra (na predajni bloček z registračnej pokladne), ktorá slúži zároveň ako záručný list. Platnosť záručnej doby začína vystavením tohto dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v oprave. V prípade výmeny sa záručná doba predlžuje na 24 mesiacov, teda ako za nový produkt. Na väčšinu tovaru, okrem výnimiek, je poskytovaná minimálna záruka 24 mesiacov.

Výnimky v rámci štandardnej záručnej doby

- na niektoré značky sa poskytuje predĺžená záručná doba (napr. Yamaha - 3 roky, a pod.) - na spotrebný tovar, ako sú batérie, struny, paličky, svetelné zdroje, lampy do projektorov nie je poskytovaná záručná doba resp. je poskytuje skrátená záručná doba cca 6 mesiacov. To všetko podľa výrobcu. - čo sa týka činelov, záručná doba sa môže líšiť podľa jednotlivých druhov (6,12, 24 mesiacov) - uvedené na stránkach.

Spôsob riešenia reklamácie v záručnej dobe

- po zistení poškodenia kontaktujte naše reklamačné oddelenie -info@proaudio.sk , kde nahlásite reklamáciu a dohodnete sa na presnom postupe. - po podaní reklamácie na našom reklamačnom oddelení odošlite predmetný tovar (musí byť dôkladne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave!) - tento tovar sa prepravuje do autorizovaného servisu, kde prebehne oprava alebo výmena (to závisí od typu poškodenia) reklamovaného tovaru. Autorizovaný servis posiela opravený alebo vymenený tovar späť na našu adresu, následne ho my pošleme Vám (ak nie je dohodnuté inak). - na priebeh reklamácie sa môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom nášho reklamačného oddelenia. - reklamáciu môžete samozrejme uplatniť aj fyzicky na adrese našej prevádzky VRM Computers v Trenčíne. Autorizovaný servis je povinný opraviť alebo vymeniť poškodený tovar najneskôr do 30-tich kalendárnych dní. Pokiaľ tento termín nedodrží, vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí, prípadne výmenu za nový kus.

Súčasťou reklamácie musí byť:

Poškodený tovar (odporúcame priložit aj ostatné príslušenstvo manuály, CD, káble, ovládace...) Kópia faktúry alebo bločku z registračnej pokladne z predajne. Presný popis poškodenia.

Nárok na uplatnenie záruky nie je možný v nasledujúcich prípadoch:

- ak dňom prevzatia do opravy vyprší záručná doba reklamovaného tovaru, porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú - poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom) - ak sa tovar používal v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému kancelárskemu prostrediu. Neodbornou inštaláciou, používaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar - ak sa poškodenie prejavuje len pri softvéri, ktorého spôsob nadobudnutia zákazník nie je schopný legálne doložiť alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu - ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo v rozpore so všeobecnými zásadami - ak došlo k neoprávnenému zásahu do zariadenia alebo k iným úpravám bez odobrenia predávajúceho - ak došlo k zapojeniu do elektrickej siete , ktorá nezodpovedá príslušnej norme STN resp. príslušným európskym normám v súlade so zhodou s našou legislatívou. - ak došlo k poškodeniu tovaru živlami

Spôsob riešenia pozáručnej reklamácie

Pri zistení poškodenia kontaktujte naše reklamačné oddelenie - info@proaudio.sk , kde Vám pracovník oddelenia poskytne adresu autorizovaného servisu. Komunikácia naďalej prebieha medzi zákazníkom a autorizovaným servisom.

Poškodenie vzniknuté pri preprave

K poškodeniu pri preprave dochádza výnimočne. Aby sa predišlo zbytočným komplikáciám, po prevzatí zásielky vždy dôkladne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu tovaru resp. obalu a následne výrobku. Všetok tovar je poistený, dôležité je nahlásiť poškodenie včas. Kontaktujte naše reklamačné oddelenie najneskôr do 3 pracovných dní od dňa prevzatia zásielky od dopravcu. V prípade reklamácie zachovajte aj obal, v ktorom ste zásielku dostali. Pri nedodržaní týchto podmienok nemôže spoločnosť VRM Computers niesť zodpovednosť za poškodený obsah zásielky. Po spísaní zápisu o škode s prepravnou spoločnosťou a kladnom doriešení reklamácie s prepravnou spoločnosťou, Vám zašleme nový - nepoškodený kus.
PREDAJ/INFO 0903 382 794
Produkty
Výrobcovia
PRO SOUND s.r.o.
Sklárska 170/7
914 41 Nemšová

0903 382 794