Produkty        Výrobcovia

Notačný a výukový software
Midimaster

Midimaster Rhythmus-Trainer Pro verzia s prístupom pre učiteľov

Midimaster Rhythmus-Trainer Pro verzia s prístupom pre učiteľov

Výrobca:Midimaster
Kategória:Software Midimaster
Podkategória:Notačný a výukový software

Ide o interaktívny výukový program pre zdokonalenie schopnosti praktického čítania rytmu. Na obrazovke sú zobrazené takty, ktoré máte hrať pomocou počítačovej klávesnice alebo klaviatúry piána. Svoje odpovede môžete sledovať v reálnom čase. Počítač analyzuje vaše reakcie a mení stratégiu pre výber ďalšieho taktu.

Konečne sa jednoducho naučíte, aký je rozdiel medzi bodkovaným rytmom a triolou!

Rhytnus Trainer Standard je určený pre jednotlivých užívateľov, nieje možné ho použiť na prevádzku na viacerých počítačoch súčasne a pre komerčné účely.

Najskôr počúvate rytmus melódie, metronóm vám udáva tempo. Potom môžete skúsiť zahrať daný takt opakovane päťkrát. Farebné značky znázorňujú, s akou presnosťou hráte. Čím je značka zelenšia, tým ste presnejší. Na záver príde hodnotenie. Ďalej môžete opakovať rovnaký takt alebo prejsť k nasledujúcemu.

Cvičte rytmus a učte sa dodržiavať správne dĺžky nôt!


Vlastnosti:

Vytváranie nových úrovní (level):
Je možné vytvárať nové úrovne z viac než 1000 existujúcich cvičných taktov. Môžete cvičiť špeciálne tie takty, ktoré Vám robia najväčšie problémy. Zvoľte si požadovaný takt v ľavej časti obrazovky a vložte ho do pravej časti.

Vytváranie nových taktov (bar):
Vytváranie nových alebo zmena existujúcich taktov sa prevádza jednoduchým vkladaním nôt. Akonáhle takt uložíte, môžete ho už použiť pre tvorbu nových úrovní.

Motivácia prostredníctvom hodnotenia:
Pokial je niekto dobrý, je dobre hodnotený, tak sa dostane do "HighScore" a obdrží vytlačené vysvedčenie.

Toto je veľmi dôležité pre deti, ktoré ako vieme, chcú súťažiť a vyhrávať!

Nástroje pre výuku:

* Ďiaľkové ovládanie
* Možnosť ochrany heslom
* Manipulácia s dátami študentov
* Tlač zoznamov
* Učiteľský disk
* Bezplatné aktualizácie

Informácie pre učiteľov a hudobné školy:
Problém: Študenti sa majú naučiť správnemu rytmu danej melódie podľa zapísaných nôt. V triede býva niekedy problém, že študenti danú melódiu už poznajú a chcú ju hrať tak, ako sa ju pôvodne naučili.

Deti chcú vždy prehrať celú skladbu a nie sa opakovane sústrediť na obtiažnu pasáž!

Riešenie: Učiteľ nastaví individuálnu úroveň obtiažnosti pre každého študenta. Rhythm-Trainer používa reálne takty, ktoré sú zobrazené na obrazovke. Počítač môže prehrávať melódiu alebo s Vami počítať, pokiaľ chcete. Študent opakovane prehráva daný takt, zatiaľ čo počítač sleduje, ako je študent presný a analyzuje situáciu vždy, keď žiak stlačí klávesu, objaví sa v danom mieste taktu farebná značka. Podľa farby je možné zistiť, ako je študent presný. Rhythm-Trainer prehráva takt so žiakom tak dlho, pokiaľ ho žiak môže hrať a potom sa rozhodne, aký takt zvolí ako následujúci.

Možnosti: Učiteľ si môže zvoliť jednu z dvadsiatich úrovní. Má taktiež možnosť voľby typu taktu. A ďalej:

* Je možné zobraziť všetky možné dĺžky nôt
* Je možné vypustiť obtiažne pasáže
* Môžete aktivovať synkopovanie
* Je možné vybrať legatúry a trioly
* K dispozícii sú všetky typy taktov (2/4,.12/8,..5/4,9/8 atď.)
* Je možné zvoliť rôzne hodnoty tempa a tolerancie, aby neboli začiatočníci príliš znechutení.

Zábava: Študenti hrajú rytmus tak presne, ako vedia. Pri každom ich pokuse sa zobrazí farebná značka. Na konci cvičenia získate vysvedčenie a budete zaradený do hodnotenia (HighScore). Získate body hodnotenia za presnosť a potrebný čas.


Požiadavky na systém:
* PC - Pentium
* Windows 95/98/NT/2000/ME/XP
* Veľkosť pamäte RAM 16 MB
* Voľné miesto na pevnom disku 20MB

Naviac doporučené:
* Zvuková karta s MIDI alebo Joystick portom
* MIDI klávesnica


K dispozícii sú množstevné zľavy pre školy na 25, 50, 100 a 200 licencií.

Midimaster Rhythmus-Trainer Pro verzia s prístupom pre učiteľov

Nakupujte audio techniku bez rizika

     Nákup na splátky cez Quatro     
Nákup na splátky cez Homecredit