Produkty        Výrobcovia

Virtuálne nahrávacie štúdiá
Midimaster

Midimaster WIDI Standard softwér na prevod audia na MIDI

Midimaster WIDI Standard softwér na prevod audia na MIDI

Výrobca:Midimaster
Kategória:Software Midimaster
Podkategória:Virtuálne nahrávacie štúdiá

Hlavní funkcí programu WIDI je převod polyfonní digitalizované hudby (audio souboru) na MIDI soubor s možností provedení tohoto převodu i v reálném čase.

WIDI Standard neobsahuje špeciálny MIDI editor "True Tone Editor"

Hudba môže byť reprezentovaná dvoma rôznymi formami:

1. Vlnovým priebehom - záznam priebehu akustického tlaku v čase (záznam na magnetofóne, súbor WAV alebo MP3 atď.) V tomto prípade počujeme to, čo bolo zaznamenané. Mnoho nástrojov a zvukov, ktoré znejú súbežne sa navzájom prekrýva. Z toho plynie, že editácia takého záznamu (zmena nôt, zmena aranžmá atď.) je v podstate nemožná.

2. Hudobná notácia – tlačená partitúra, MIDI súbory, ide prakticky o zoznam príkazov, ktoré udávajú, aká nota, akým nástrojom má v určitom okamihu hrať. Tento spôsob záznamu hudby je ľahko upravovateľný a zaberá obecne omnoho menej priestoru (do množstva dát) ako predchádzajúci prípad. Aj keď nie každý zvuk je možné týmto spôsobom zaznamenať (ľudská reč, hluky atď.).


Rozpoznávanie hudby je špeciálna, závažná, matematická úloha, ktorý nemá univerzálne riešenie, ale aj napriek tomu Vám rozpoznávací systém WIDI s použitím moderného algoritmu ponúka s dostatočnou presnosťou spracovať aj polyfónne skladby. Rozmanitosť nastavenia dáva možnosť prinútiť program k rozpoznaniu rôznych hudobných štýlov a nástrojov.

WIDI je multifunkčná aplikácia, ktorá obsahuje také funkcie, ako nahrávací hudobný program, okná pre zobrazenie priebehu zvuku, špeciálny notový editor (len pri profesionálnej verzie) a ďalšie, ktoré umožňujú vizuálne porovnanie spektrogramu zaznamenanej originálnej hudby a výsledku získaného po rozpoznaní programom WIDI.

Program WIDI podporuje nekomprimované súbory typu WAV, WMA, MP3, CD stopy a dokonca aj zvuk, ktorý prichádza z mikrofóna, bez nutnosti záznamu do súboru (rozpoznávanie v reálnom čase).

Dvadsať dní po inštalácii programu, bez nutnosti registrácie, máte na testovanie s možnosťou spracovania desiatich sekúnd hudby.


Nové vlastnosti:

* Je možné využiť sprievodcu rozpoznávania Recognition Wizard, ktorý Vám umožní získať prvý výsledok vo veľmi krátkej dobe hneď po spustení a súčasne vedie k rýchlemu osvojeniu aplikácie.
* Nastavenie rozpoznávania dovoľuje ovládať parametre "velocity cut-off" (odstránenie slabých, nežiadúcich nôt) a "velocity range" (rozsah od najslabšej po najsilnejšiu notu – dynamický rozsah)
* Možnosť zvýšenia/zníženia hlasitosti vybraných nôt
* Je možné voľne pohybovať s taktovými čiarami
* Nástroj Tapping (zadávanie taktových čiar podľa sluchu) je možné kalibrovať pre kompenzáciu oneskorenia medzi vašim úderom a okamihom zaznenia daného tónu
* Pomocou nástroja Play Tool je možné prehrávať noty v mieste kurzora, ktorým pohybujete ťahaním myšou.
* Note Map – zobrazenie stôp vo farebnom rozlíšení
* Track Editor – práca s jednotlivými stopami individuálne


Ďalšie vlastnosti:

Vstupné podmienky:
Polyfónne (viachlasové) a monofónne (jednohlasé) súbory typu MP3,Wave a CD Audio. Vstup priamo zo zvukovej karty v reálnom čase. Záznam nového zvukového súboru z mikrofónu alebo iného zdroja použitím Wave Recorderu. Komprimované súbory. Niektoré ďalšie formáty (AIFF/AIFF-C, NeXT/Sun .snd/.au, Berkley/IRCAM/CARL Sound File) sú podporované v Audio File Library.

Rozpoznávacie vlastnosti:
Možnosť výberu z niekoľkých rozpoznávacích algoritmov (špeciálne pre jednohlasvú hudbu). Jemné doladenie podľa tóniny zvukového súboru. Automatická korekcia zlých nôt pomocou jednoduchého harmonického modelu. Dosiahnutie vysokej kvality rozpoznávania s použitím nastavenia mnohých rôznych parametrov. Nastavenie rozpoznávania je možné uložiť do súboru pre opakované použitie. Sada nastavenia rozpoznávania pre určité typické situácie. Zvoľte si ľúbovoľnú výšku tónu (tóninu), akú chcete. Možnosť oddeleného rozpoznávania jednotlivých kanálov stereo záznamu a rôzne kombinácie.

Reálný čas:
Rozpoznávanie nôt "za letu", zaradením Vášho MIDI syntetizátora priamo do modulu prevodu v reálnom čase.

Výstup:
Viacestopové oddelené MIDI súbory. Možnosť voľby z bohatej ponuky hudobných nástrojov, ako výstup MIDI súboru.


VST verzia:
Aplikácia WIDI je k dispozícii taktiež vo verzii VST, ako plug-in pre Cubase alebo iné hostiteľské aplikácie pracujúce pod systémom Windows. V tomto prípade si WIDI plug-in berie dáta z ľubovoľnej audio stopy a prevádza rozpoznávanie hudby v reálnom čase. Výsledný MIDI súbor je posielaný do hostiteľského MIDI kanála.


Požiadavky na systém:
* Procesor Pentium II (450Mhz doporučené)
* Operačný systém Win98/ME, Windows NT/2000/XP
* Pamäť RAM 32 MB alebo viac
* Miesto na pevnom disku 10MB + miesto pre dočasné (temporary) súbory (100MB)
* Doporučený zvukový subsystém

WIDI môže pracovať aj pod operačným systémom Windows 95, ale bez záruky!


Midimaster WIDI Standard softwér na prevod audia na MIDI

Nakupujte audio techniku bez rizika

     Nákup na splátky cez Quatro     
Nákup na splátky cez Homecredit