Produkty        Výrobcovia

Virtuálne nástroje a knižnice
IK Multimedia

IK Multimedia Miroslav Philharmonik

IK Multimedia Miroslav Philharmonik

Výrobca:IK Multimedia
Kategória:Software IK Multimedia
Podkategória:Virtuálne nástroje a knižnice

Miroslav Philharmonik je výkonný workstation implementujúci kolekciu legendárnych orchestrálnych a chórových zvukov od Miroslava Vitouše do jedinečného plug-in nástroja.

Hlavné rysy:
Miroslav Philharmonik plug-in je postavený na rozšírenej verzii SampleTanku a v mnohých funkciách z neho vychádza. Jednou z nich je prehľadné zoradenie 16 multi-timbrálnych partov s jednoduchou kontrolou hlasitosti, panorámy, polyfónie a priradenie výstupného stereo páru.

Na každý z 16 multi-timbrálnych partov môže byť načítaný jeden z viac ako 1.200 nástrojov obsiahnutých vo zvukovej knižnici Philharmonika. Všetky nástroje sú prehľadne zoradené do zložiek podľa jednotlivých kategórií.

Priradenie nástrojov k jednotlivým partom spoločne s celkovým nastavením je možné jednoducho uložiť ako preset, takže si môžete vytvoriť vlastné sady nástrojov a tie potom jediným kliknutím otvoriť.

Na každý part je možné "nasadiť" až 4 insert efekty. Philharmonik obsahuje celkom 20 kvalitných efektov používaných pre orchestrálne nahrávky.

Naviac, každý part ponúka viac ako 50 nastavení rôznych vlastností zvuku, čo robí z Philharmonika veľmi flexibilný nástroj.

Miroslav Philharmonik obsahuje tiež Master Effects sekciu so samostatným sendom. Aj tu máte výber z 20 vstavaných efektov.

Ďalšou unikátnou vlastnosťou Miroslav Philharmonika je to, že medzi 20 efektami nájdete aj prvotriedny Classik Studio Reverb od IK Multimedia. Všetky efekty obsiahnuté v Philhramoniku vychádzajú z technológie produktov T-RackS a AmpliTube, čím získávajú teplo elektrónkového EQ a kompresora. Tým sú efekty perfektné pre vytvorenie príjemného zvuku orchestra.


Poznámka:
Zvuky obsiahnuté v Miroslav Philharmoniku sú už založené na rozšírenom výkonnom
jadre SampleTanku a nemôžu byť otvorené súčasnou verziou SampleTanku. To bude umožnené až v aktualizovanej verzii SampleTanku.

Zvuky:
Orchestrálne vzorky majú inšpiratívnu a emocionálnu kvalitu, ktorá je unikátna pre symfonické aranžmá a kompozície. Keď sú akustické nahrávky vytvorené pri správnom umiestnení orchestra, patrí medzi prvú voľbu pre množstvo filmových a hudobných skladateľov po celom svete. Tieto vzorky, ktoré byli perfektne nahrané v Dvořákovej symfonickej sieni v Prahe Miroslavom Vitoušom majú to správne teplo a krásu, ktorá nemá vo svete vzoriek konkurenciu.

Miroslav Philharmonik obsahuje viac ako 1.200 orchestrálnych a chórových zvukov čo robí viac ako 7GB zvukového materiálu na 2 DVD. Tento celok obsahuje kompletnú banku originálnych nahráviek "Miroslav Orchestra and Choir collection" rozšírenú o predtým nevydaný zvukový materiál a ďalší nástroje nahrané vo vysokom rozlíšení Miroslavom Vitoušom.

Slákové nástroje:
Ohromujúca kolekcia slákových nástrojov obsahuje 11 a 23 huslí (jeden z najväčších súborov huslí na trhu so vzorkami), 9 bás, 10 čel, 4 violy plus sólo basa, čelo, husle, viola s množstvom variácií - vibrato, pizzicato, staccato, marcato, espressivo, muted, tremolo, detaché, sul ponte a ďalšie.

Dychové a drevené dychové nástroje:
4 lesníérohy, 3 anglické rohy, 3 trumpety, 3 trombóny, tuba, krídlovka a sólové dychy s Mute, Portamento, Staccato, Legato, Crescendo, Fortissimo a ďalšie. "Drevá": 3 hoboje, 3 flauty, sólový hoboj, flauta, altová flauta, klarinet, fagot, bassclarinet, contrabasson a pikola.

Klasické perkusné nástroje:
Kompletná kolekcia obsahujúca zvony, zvonky, xylofon, bubny, cimbály, gongy, shakers, crotales, kastanety, agogos, bongo, tympany, tamburína a iné. A to aj v rôznych variáciách.

Ďalšie klasické zvuky:
Koncertné piáno, harfa, čembalo, chrámové varhany a ďalšie pre naozaj kompletný orchestrálny set.

Chóry:
Mužské a ženské hlasy a zborové spevy v jednotlivých notách, ah, oh, uh, mm, ve staccato, glissando, portamento a viacej.

IK Multimedia Miroslav Philharmonik

Nakupujte audio techniku bez rizika

     Nákup na splátky cez Quatro     
Nákup na splátky cez Homecredit